сряда, 16 май 2012 г.

ОТ ДЕСЕТА плочка на "Епос за Гилгамеш"


Тук кръчмарката на Боговете, Сидури, казва на Гилгамеш:

"Гилгамеш, къде си тръгнал, Гилгамеш?
Вечният живот що дириш, ти не ще намериш.
Когато боговете създадоха човека
смъртта отредиха за човешка участ.
А с човешката участ само те се разполагат.
Затова, Гилгамеш, напълни си стомаха
и денем и ношем бъди все весел,
и всеки свой ден превръщай във празник,
весели се, танцувай и денем и нощем
Носи само празнични дрехи,
косите си гъсти измивай редовно.
Води на разходка свойте дечица
и грабвай жена си в мъжка прегръдка!
Само в това е човешката радост!"


Публикуване на коментар