Моята библиотека


ЖАДЕН  СЪМ…
автор: Николай Пеняшки – Плашков
издателство:  фондация: „ОИК“
ISBN 10: 954  91806  1 1
ISBN  13  978  954  91806  1 9
>  разкази и стихотворения
*******************************************************************

НЕЖНИ СТРУНИ -  стихотворения и хайку
автор: Николай Пеняшки – Плашков
издателство: фондация „ОИК“ – 2010
ISBN 978 – 954 – 91806 – 3 – 3
Публикуване на коментар