събота, 19 ноември 2011 г.

Романът "Лепилата в съвременния свят" от Марина Левицка


АНОТАЦИЯ:


***
***
След многото семейни проблеми бракът на
Джарджи Синклер е пред разпадане и
животът й е пред пълен провал.
Идва моментът, когато случайността я
среща с Ниоми Шапър. Тя е ексцентрична
и кокетна старица, която живее в огромна къща,
която във всеки кът напомня миналото й,
а в настоящето са уличните котки, съжители
на Ниоми.
Докато се мъчи да разкрие тайната на мисис Шапиро,
Джорджи проумява по своему тайната на битието.

неделя, 13 ноември 2011 г.

Чаша вино ми налей!

Чаша вино ми налей,
а сетне ще те прегърна нежно!
Тихо песен ми запей,
и любов ще пламне неизбежно!

петък, 11 ноември 2011 г.

Езикът като средство за общуване

Говорната способност на хората възниква в далечното праисторическо време. Тогава се поява началото и се оформят езиковите семейства, които съществуват при появата на писмеността.
Езикът е основно средство за общуване между хората, което е специфично за тях..Необходимо е да се отбележи, че той се явява вторично изражение при човека.

Реално погледнато от страна на логиката, на първо място е мисълта.
Именно в това отношение човекът се различава от животните, и по този начин се гради социален космос – необходимостта от общуване със себеподобните.

Терминът „език” има няколко отделни значения. Най-видимата негова проява са говоримите езици, като български, английски и други. Паралелно с тях съществува и писмената форма на езиците, както и други системи от правила, речниково съдържание – суровината на речта.
Говорейки за езика като средство за общуване, трябва да имаме предвид неговото съответно разделение; а именно:

--- книжовен;

--- език, говорен от медиите;

--- език, използван в официалните документи и от образованите хора;

--- език, използван в художествената литература;

--- диалекти;

--- социалекти;

Книжовният език е еволюирал от диалектите, и е речниково обогатен. Смята се за официален език от дадена страна.

Социалектите се говорят на даден език, организирани не само на регионален, но и на социален принцип. Те се говорят от хора с идентично социално положение, професия, занимание и т.н. В социалектите често се използват специфични думи и изрази.

Всеки от нас може смело да твърди, че може да разговаря, (общува) с другите. Но това не е достатъчно.

Важното е, да сме убедени, че притежаваме най-елементарното – умението да се изказваме пред публика, за да бъдем не само разбрани, но и да притежаваме необходимото дар слово, богат речников запас, с цел качествена словоохотливост и убедителност, за да привлечем и спечелим вниманието и слушателите на своя страна.
Без горепосочените качества и необходимата качествена подготовка, комуникацията не би могла да се проведе на съответното ниво, с цел печелене на позиции, преговори и т.н.
Най-важната цел в общуването (диалога) е да бъдат разбрани всички страни (събеседници). Само тогава можем да твърдим, че комуникацията е качествено осъществена, и са постигнати необходимите резултати.
Ако не можем да бъдем разбрани в съответния диалог, това означава, че не сме достатъчно убедителни (поради липса на факти, познания, знания, речников запас, дори и красноречие); следователно сме откъснати от езика на социалния свят, изолирани, с една дума непълноценни личности.

Без необходимата подготовка за комуникация, човекът се явява непълноценна единица към съответния социум.
Общуването със себеподобните е изключително важно за всеки човек, по причината, че научава от другите неща, които не е знаел.

© Николай Пеняшки – Плашков