Участия в антологии, други книги, вестници и др.


Културна ПАЛИТРА - ЛИК
Издателство: Общински комплекс "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" - гр.Перник
2012 г.;
Участие с разказ.

 ................................................................................................................................Културна ПАЛИТРА - ЛИК
Издателство: Общински комплекс "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" - гр.Перник
2014 г.
Участие с разказ и поезия.
------------------------------------------------------------------------------------


Списание "КРАЕЗНАНИЕ" - Добрич, бр.14, 2014 г.
Издание на Дружество на краеведите "Отец Павел Атанасов"
и на Клуб "Родознание" в гр.Добрич 

Участие с разказ и есе. 
--------------------------------------------------------------------------------------


Литературен журнал
Брой 1, 2014 г.
Издател: Диана Василева - Добрич
ISSN 2367-4695
Участие с есе.
----------------------------------------------------------------------------

В-к "СЛАВЯНКИ ГЛАС" 


Издателство: "МАТАДОР 74" - Добрич

Участия с разкази, поезия, хайку, есета, статии, очерци.


*************************************

ЛИТЕРАТУРЕН СБОРНИК 

"ЖАЖДА" - 2015

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА  "ЖАЖДА" СЛИВЕН 

*****************************************
КРАЕЗНАНИЕ  - 2016 г. Публикуване на коментар