четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Щрих на словото

Словото е възпроизводство на човешката мисъл относно дадено виждане, отношение и намерение, емоционално настроение, което информира за желанието, възможността и даденостите на конкретната личност за използване на таланта, знанията и практическите умения на човека относно решаването и създаването на конкретен продукт и намерения, както в лична така и обществена полза.
Публикуване на коментар