петък, 24 септември 2010 г.

Почти есенно

/ по Разпилени "разкрития" на Весислава Савова /

Изпускаме лятото през пръсти, както пясък
ът изтича от тях на струи и ни провокира да чакаме до следващото.
А погледът на слънцето охладнява и чака с нетърпение да затопля други пояси на майката Земя.
А
някои птици по задължение се подготвят да отлитат в топлите страни.

лятото отлита
с последни усмивки
птици отлитат

Публикуване на коментар