вторник, 13 юли 2010 г.

Знаете ли, че...

Най-краткото стихотворение е на полският поет класик Ришард Криницки се състои само от две думи и гласи:
нищо, Бог

Това стихотворение е още едно признание на вярата на поета. Вяра в порядъка в света, в порядъка на сътвореното. Само Бог може да представлява опровержение на обгръщащата ни ежечасно тленност. Бог е всичко. Вечност и окончателност. А това значи също и нищо. Отзвук от това драматично познание са стиховете на поета от последните години, изграждащи финалния цикъл Скреж. Тяхната материалност също е своеобразен скреж – временна и събитийна, ефимерна.

Публикуване на коментар