вторник, 23 септември 2014 г.

ОТ ДЕСЕТА ПЛОЧКА НА „ЕПОС ЗА ГИЛГАМЕШ“

Тук кръчмарката на Боговете, Сидури, казва на Гилгамеш:„Гилгамеш, къде си тръгнал, Гилгамеш?Вечният живот що дириш, ти не ще намериш.Когато боговете създадоха човекасмъртта отредиха за човешка участ.А с човешката участ само те се разполагат.Затова, Гилгамеш, напълни си стомахаи денем и ношем бъди все весел,и всеки свой ден превръщай във празник,весели се, танцувай и денем и нощемНоси само празнични дрехи,косите си гъсти измивай редовно.Води на разходка свойте дечицаи грабвай жена си в мъжка прегръдка!Само в това е човешката радост!“


Публикуване на коментар