четвъртък, 18 септември 2014 г.

ЗА СТАРОСТТА

Пътеката на живота е в моите ръце.
Пътувам, а в мен отломки тишина.
Решил съм с трепета в моето сърце,
да запазя вечно жива топлина. 

Не мисля, че ще ми е много леко
да съградя наново щастието в мен.
Не се страхувам, няма да е леко,
нито пък е някакъв проблем.

Детските години са в сива пепел,
а тя покри позорно любовта.
Животът жестоко ме оплел
в ръцете жилави на старостта.

Мислите в мен са като лято - 
нежен полъх в тялото повее.
Едно единствено в мен е младо,
сърцето жадно да живее. 


автор:Николай Пеняшки - Плашков 

18.09.2014.
Добрич Публикуване на коментар