петък, 4 май 2012 г.

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Словоред - езиков портал: http://slovored.com/

Предоставя за свободно ползване двупосочни английско-български речници в различни области, както и ресурси свързани с българския език и граматика, като тълковен речник, синонимен речник, ударения, сричкопренасяне, проверка на правописа и др.

Английско-български ресурси:

Двупосочен английско-български речник http://slovored.com/english/

Двупосочен английско-български политехнически речник http://slovored.com/polytechnical/

Английско-български речник на компютърните термини http://slovored.com/computer/

Двупосочен английско-български речник на географските понятия http://slovored.com/geography/

Двупосочен английско-български речник на медицинските термини http://slovored.com/medical/

Списък на употребяваните съкращения в речниците http://slovored.com/en/abbr/grammar/

Български ресурси:

Речник на синонимите в българския език http://slovored.com/synonymous/

Тълковен речник на българския език http://slovored.com/unilingual/

Граматичен анализ на българския език http://slovored.com/grammar/

Транслитерация от български към английски език http://slovored.com/transliteration/

Проверка на правописа на български http://slovored.com/spellchecker/

Сричкопренасяне на български думи http://slovored.com/hyphenation/

Проверка на ударенията на думите http://slovored.com/accent/

Списък на употребяваните съкращения в речниците http://slovored.com/bg/abbr/grammar/

Тестове:

Проверка на знанията при превод от английски на български и обратно http://slovored.com/test/translation

Проверка на знанията при правопис на български и английски http://slovored.com/test/spelling

Онлайн речници, учебници и учебни пособия:

За чуждестранни студенти:

Българска реч : Учебник за практически занятия с напреднали

http://www.aba.government.bg/bg/pages/School/uchebnik/bgcourse.htm

Български тълковен речник

http://www.eurodict.koralsoft.com/products.php?id=86

Основни правила при оформяне на текстове:

http://publications.europa.eu/code/bg/bg-4100000.htm

Английско-български речник

Гръцко-български речник

Испанско-български речник

Италианско-български речник

Руско-български речник

Турско-български речник

Френско-български речник

http://www.rechnik-bg.com/index.php

http://www.eurodict.koralsoft.com/products11-.html

http://www.koralsoft.com/sitemap.php?lang=bg

Речници на английския език / English Language Glossaries

Ask Oxford http://www.askoxford.com/dictionaries/?view=uk

Cambridge Advanced Learner's Dictionary http://dictionary.cambridge.org/

Dictionary.com Style Guide http://dictionary.reference.com/writing/styleguide/

Сборник с технически термини на български и турски език

http://tk.uni-sz.bg/project2005_bg/Dictionary_BG_TR.pdf

Двуезично помагало за разликите в техническите стандарти на България и Турция

http://tk.uni-sz.bg/project2005_bg/stand_BG_TR.pdf

Публикуване на коментар