неделя, 5 февруари 2012 г.

ЗА ЛЮБОВТА

Основата на любовта е емоцията породена от въздействието, дори и химията между двама, които изпитват чувства един към друг.
Следователно, това е първият етап, или „първите моменти на взаимодействие” от съкровеното желание на двете страни да бъдат заедно, дори „неразделни”.
Не мога да се съглася с твърдението за любов от пръв поглед, понеже тя би могла да бъде силен (краен) емоционален стадий или етап на развитие под въздействие на чувствата, които се развиват и надграждат.
Любовта е следствие от максималното развитие на нейните компоненти – емоцията, хармонията, привързаността, взаимното допълване в едно общо ( чувство, взаимна потребност, духовна привързаност).
Любовна е чувство на отговорност, коректност, честност и внимание, привързаност, привличане, симпатия към любимия.
Може да се каже, че любовното чувство е често съпътствано от сексуално привличане.
Именно в такъв момент може да се каже, че един брак между съпрузите е стабилен и социално здрав.
Създаденото младо семейство на базата на чистата и етична любов е основата за създаване на поколение, готово да спазва морално-етичните норми и ценности в живота и обществото.
Любовта е комплексно понятие – любов към семейството, към ближния, родината, знанието, работата.
В общият смисъл любовта е чувство характерно не само за хората.
В психологически аспект любовта е силната привързаност към друг човек, индивид, докато в биологично-физиологичен контекст.
Любовта може да се изрази с грижата на родителите към малките.
Само тогава дадена личност ще се чувства достоен гражданин на своята държава, на глобалното общество, с цел запазване на световния мир.
Любовта е двигател за възпроизводството на света, за изграждането му в положителен аспект; с една дума - развитие на ценностната система на личността.
Само тогава мога да кажа с чиста съвест, че любовта е не само основа на брака за създаване и развитие на семейството, но и за приобщаването му към обществото, дори и в глобален аспект.

© автор: Николай Пеняшки – Плашков

Публикуване на коментар