четвъртък, 22 декември 2011 г.

Хайку - 84

Птици запяха.
Зимата си замина
в слънчевия ден.
Публикуване на коментар