сряда, 10 август 2011 г.

Накратко за идеите и целите към съвършенство

Идеите и целите към съвършенство са основни движещи инструменти за развитие не само на човека като търсеща и творческа личност, но и на „миккро –„ и „макро - ” обществото – погледнато под ъгъла на необходимостта от създаване на ефективни организации.
Погледнато от друго страна, става дума за трансформирането на организациите от затворени в отворени социални системи, отразяващи влиянията на средата, и е едно от основните предизвикателства пред съвременния мениджмънт.
В началото на третото хилядолетие тази промяна е неизбежна и е продиктувана от нарастващата съвременна конкуренция, и глобализацията на световните пазари.
Именно в този аспект се налага необходимостта от създаването и конструирането на съвършени и надежни организации, които не само ще оцелеят в сегашната и динамична и непредсказуема среда, но и се развива по своите закони, които налага съвремието в дългосрочни перспективи.
Когато говорим за съвършена организация, имам предвид „работещ порядък”, който трябва да реагира адекватно на промените в съвременния свят, обществото и от необходимостта от качествени промени и „високо ефективни, технологични резултати, които трябва да бъдат „перспективни”, „конкурентно – устойчиви” или „целево – адаптивни”.
Тук се акцентува как да функционират организациите, а не как да ги наричаме.
Философски погледнато, съвършенството се базира в целевото постигане на качествени и високи резултати чрез балансиране на така наречения „организационен дизайн”, т.е. (процеси, структура и системи) и съществено важно е реализирането на потенциала на човешкия фактор.
В случая се набляга на актуализацията, която изисква третото хилядолетие и която обхваща три основни фактора:

1. Пазарна стагнация.

2.Стратегически инструментариум за организационна промяна (TQM, реинженеринг и намаляване на обема).

3. Интегриране на процесите на оценяване в общ модел за организационно съвършенство.


Публикуване на коментар