неделя, 1 май 2011 г.

Дървесна импресия - хайку 76
/ по "Дървесни тристишия на Весислава Савова/

***
Зелените клони
отново увиснали.
Птици запяха.

***
Тревата расте
под корона на дърво.
Птиците кацат.

***
Птици заспиват
в собственото си гнездо.
Щурецът свири.

***
Красива жена
под цъфналия кестен.
Птица прелетя.

***
Цъфнала липа
ухае ароматно.
Пак ще пия чай.
Публикуване на коментар