четвъртък, 28 април 2011 г.

ПО ТРЪНИТЕ...

По тръните
на живота...
ще ме
последваш!
Публикуване на коментар