четвъртък, 28 април 2011 г.

И ГО ВИЖДАШЕ...

докато
първия
говори
ти слушай
все едно
дали
тирезий
или
пития
в мъглата
на думите
вторите
заспаха
докато
третите
платят
четвъртите
са нащрек
петите
за петите
нищо
си
първата
си
единствен
така каза
тирезий
на пития
защото
беше сляп
а тя
му отговори
подобаващо
беше зряща
и го целуна
по очите
а той не я видя
защото беше сляп
но тя го обичаше
седнала на триножника
гледаше в бъдещето
и го виждаше
и го виждаше...


Публикуване на коментар