четвъртък, 28 април 2011 г.

ТИ...

Ти си морето,
разбунило
мислите ми.
Ти си залеза,
взривил
нощите ми.
Ти си изгрева,
оцветил
очакването.
Ти си нощта,
плащеницата
топла.
Ти си онази,
която търся.


Публикуване на коментар