понеделник, 11 април 2011 г.

УИЛЯМ БЛЕЙК


Уилям Блейк е английски поет и художник автор на оригинални поредици от лирични и епични стихове, илюстрирани от самия него. Макар че не получава признание, докато е жив, днес той е смятан за един от първите и най-значимите представители на зараждащия се романтизъм.

Първият учител на Уилям Блейк е гравьора Дж. Безайр. През 1778 г. посещава Художествената академия в Лондон . Въпреки безспорния си гений Блейк живее в бедност и умира на 12 август 1827 г.

Уилям Блейк сам илюстрира произведенията си с акварели и гравюри - стихосбирките “Songs of Innocence” ("Песни на невинността") от 1789 г., “Songs of Experience” ("Песни на опитността") от 1793 г., илюстрации към „Божествена комедия” на Данте, "Книга на „Йов” и др. В творчеството на Блейк намира ярко отражения романтизма, търсещ своето място в английското изкуство в края на XVIII в. и първата четвърт на XIX век. За творбите му са характерни алегориите, мистичната символика, острите композиционни решения и почти произволната игра на линии и цветове. Блейк отрича традиционната композиция и перспектива. Стилът му е отразява уникално мистично виждане за света, смесване на реалност и фантазия. Днес той се смята за един от гениите на английската литература и изкуство, и уникален живописец.


информация: УикипедияПубликуване на коментар