петък, 1 април 2011 г.

Фибоначи

/ по нова поетична форма на Весислава Савова/

Трак!
Трак,
нощем пак
кълвачът чука.
В гората гъста пак е шум.
С тихи крачки ловецът ще следи животни.
Дали с точни си изстрел в удачния момент животно пак ще улучи той?
Публикуване на коментар