събота, 26 март 2011 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ

***
Слънцето пак изгря.
Мъглата се оттегли.

***
Написано слово.
Папирус пожълтял.

***
Таборът отпътува.
Музиката пак звучи.

***
Реката гръб извива.
Птиците пак се реят.

***
Тишина в гората.
Събирам печурка.

***
Светулка път чертае.
Бухалът пак се чува.

***
Клекнал заек зад трънка.
Ловецът пак го дебне.


Публикуване на коментар