сряда, 9 март 2011 г.

МОЯТА ЛЮБИМА

Очи като небето.
Зеници – сребърни звезди.
Дъх с аромата на полето.
Лице като свежо утро.
Това е тя, моята любима.
Тя е като върба –
нежна, фина.
О, Господи,
сърцето ми гори
по теб любима.

Публикуване на коментар