вторник, 21 декември 2010 г.

Щрих за нашето себеизразяване

За да изразим себе си и да отстоим разбиранията и вижданията си, трябва да приемем същите у другите за реални.
А за да изразим себе си, е необходимо да отворим цялата си същност, собственото си „его”, или казано по друг начин да отключим портата на сигурността, на самосъхранението.
Само тогава изразяването на нашите разбирания и желания може да доведе до някакъв ефект и смисъл.
Именно в такъв момент ние постигаме своето съпреживяваме с другите, за да докажем, че ги разбираме и да предизвикаме тяхното внимание към нас. Важно е да ги убедим в конкретността на нещата и идеите, които отстояваме, ако трябва и в качеството на съответен продукт, който представяме с конкретна цел.

© Николай Пеняшки – Плашков

Публикуване на коментар