сряда, 15 декември 2010 г.

Кратка информация за хайку

Хайку се пише на много езици.
Извън Япония най - много поети има в англоговорящите страни.

***
Днес е почти невъзможно съществуването на хайку в традиционния му стил и формат.

***
Докато традиционната хайку поезия е съсредоточена върху природата и мястото на хората в нея, някои съвременни хайку поети в Япония и на Запад мислят за по широк обхват от предмети, подходящи за градската среда.

***
Хайку често се възползва от едно "светло" (понякога обозначени с припинателен знак) паралелно с използването на японски kireji за да се сравни в контраст, имплицитно, две събития, изображения или ситуации.

***
За да пише хайку, поетът трябва да бъде погълнат от природата, от конкретното събитие,
случка, бедствие и да се стреми да изрази с красотата на словото най - обикновения, реален
и истински "хайку момент" (да открие истината за първоначалното наблюдение).

***
Хайку се базира на богатата многовековна Японска и Будиска култура изпълнена с красота
и елегантност.

***
Хайку изразява дълбока вътрешна мъдрост.
Публикуване на коментар