четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Романът "Спасителят в ръжта"


"Спасителят в ръжта" е роман от амеранския писател Джеръм Дейвид Селинджър и е една от неговите най – известни книги.
Романът отнема на автора близо 10 години обмисляне и писане за своите 200 страници.
Романът е изпълнен с философски разсъждения за живота и смъртта, и на места се възприема като песимистичен.

В него се разказва за емоционалното, психическото и най – вече душевно съзряване на един младеж, който напуска частното си училище преди да бъде изключен и заради неприязън към методите и начините на преподаване. Главният герой е Холдън и е отвратен от лицемерието на
съучениците си. Той решава да остане няколко дни в Ню Йорк, за да не
попадне под гнева на родителите си. Лута се по улиците на чуждия, студен и бездушен град. При тези скитнически условия, Холдън се връща назад в
спомените си и прави оценка на изминалите събития.
Холдън е изпълнен с разочарование и безсилие към двойствения морал на обществото и на възрастните.
Романът е култова книга и е сред 25 най – продаваеми книги в света за всички времена.
Героят Холдън Колфийлд вълнува и продължава да вълнува читателя
с бунта си срещу общоприетите норми на обществото със своята общоприета искреност, отвръщението от лицемерието и с трудностите на
човешкото съзряване.Публикуване на коментар