събота, 25 септември 2010 г.

За смисълът и ценностите в живота

„ Да живееш значи да правиш нещо,
което да те надживее.”
Ф. Кино

Животът е непрекъснато движение с цел създаване на необходимите ценности за обществото и хората.
Човекът като част от обкръжаващата действителност намира смисъл в интензивността и ползотворността в битието си.
Животът е пълен с идеи, стига да може човек да ги открие и улови, да развие и усъвършенства в своя, и обществена пълза.
Да живееш, не е лесно. Необходимо е постоянно усъвършенстване, за да се върви напред. Човекът никога не бива да се задоволява с постигнатите резултати, в която и да е област на живота.

Той е пълноценен само тогава, когато е изпълнен с положителни резултати. Животът е тежък труд, който носи удовлетворение от постигнатото. Именно в това е смисълът. Само тогава човекът оценява напразно пропилените дни.

Целта на живота е да живеем така, че постигнато от нас да остане да живее след смъртта. Само тогава личността може да оцени постигнатото от труда си. Човек трябва винаги да бъде позитивен и прагматичен, и да знае, че не е толкова важно положението, в което се намира, а и посоката в която се движи.

Много важно е човек да избере вярната посока, за да не допуска големи грешки. Важно е да разбере, че е полезен с постигнатото и само тогава ще знае, че е постигнал ценностите от делата си за благото на обществото и живота.

Животът не винаги е красив – пълен с облаги и ценности. Той често ни сервира сериозни проблеми, горчивини – пълни с болка; които ни нараняват. Но трябва да ги превъзмогваме така, че изминатите дни да носят удовлетворение.

Няма нищо по хубаво от това да ценим живота, красотата му и да правим така, че да го заслужим.
Животът е непрекъсната борба, която ни дава вяра, смисъл и желание да постигаме целите си. За него Вапцаров пише в едно свое стихотворение, че „ би направил всичко, би летял с пробна машина в небето.”

Само когато усетиш болката и горчивините от живота, само тогава може да почувстваш неговата сладост.Публикуване на коментар