петък, 12 септември 2014 г.

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО

Уважаеми, читателю, за да те върна далеч назад във времето ще си позволя да разгърна пред тебе историята. Колкото и субективно да изглежда написаното от историците, има истини, които не могат да се подминат и манипулират, защото има запечатани доказателства, оборващи всякакви умишлени забешки.
По някои въпроси на християнството има такава огромна заблуда, че съм принуден да доведа до ваше знание някои факти.
Около 935 г. пр.н.е. в Северна Палестина е имало ранноробовладелческа държава, която представлявала Израелското царство; след разпадането на Израелско-юдейската държава в 722 г пр.н.е., то е било завладяно от асирийският цар  Саргон II.
Днешната еврейска държава съществува от 14 май 1948 г., която е създадена с решение на ООН, от месец ноември 1947 г., в което решение е записано, че на територията на Палестина трябва да се създадат две държави: Израел и Арабска държава. Евреите бързо вземат инициативата и както вече посочих на 14 май, 1948 г. създават своя държава, а арабите и до днес не са създали държава със суверенни граници.
След 1948 г. евреите повеждат редица завоевателни войни и разширяват своята територия.
Това уважаеми читателю, е предговор към главното в моето изложение – да посоча някои въпроси на християнството.
Ако някъде сгреша в изложението си, не искам прошка от Господа Бога или от неговия наместник  Иисус  Йосифов (Христос), който се самообявил за цар на юдеите на земята, от което Римският  владетел на територията около Йерусалим, Витлеем, Назарет и др., носещ името Ирод и е бил под влиянието на Пилат Понтийски, щом чул за този самозванец, изпаднал в ярост, като наредил да се издири този негов съперник, след което бъде наказан жестоко. И тука има продължение, но моята цел не е да продължавам в тази насока.
Аз искам да съсредоточа вниманието Ви върху последствията произтичащи от появата на личността Иисус Йосифов (Христос).
Науката е доказала по безспорен път, че зачеването на бъдещ плод у хората, растенията и животните е невъзможен без участието на природната предопределеност (дарба): сперматозоид (от гръцки sperma “семе”, чооn “животно”  иeldoc  „вид” и яйцеклетка / . В този смисъл искам да кажа, че жената Мария – жена на дърводелеца
Йосиф – двамата евреи – при доказани библейски писания в Библията със своите два дяла „Старият” и „Новият” завет, който духовен труд от много автори – е преведен и преразказан от Пърл Бък – родена на 26 юни 1892 г. в Хилзбъроу, щата Вирджиния, САЩ  - 1990 г. – се вижда как авторите на библията настоятелно твърдят, че появилият се на бял свят във Витлеем жив човешки плод, заченат от господа Бога в утробата на девица Мария, роден от нея във Витлеем – яслата на един обор - , след което тя станала пак девица, биологично е невъзможно и е религиозно внушение, а на практика губи всякакъв разумен смисъл.
Искам да подчертая, че ние българите и много други  народи по света сме жертви на жестоката измама да вярваме в една еврейска измишльотина.
По исторически изследвания и необорими доказателства е ясно, че дошлите на балканския полуостров прабългари, водени от Исперих (Аспарух) по средата на седми век от новата ера, са заварили няколко славянски племена.
Дошлите прабългари са имали за свой бог  - „Тангра”, а знамето им е било конска опашка. Дефакто те са били вярващи. Заедно със славяните създават държава, след като в 680-та година от н.е. византийският император Констатин IV Погонат  губи битката с войската на Аспарух и Византия  е  принудена да даде съгласието си в 681-ва  година да бъде признато създаването на самостоятелна, суверенна държава – България.
Точно 184 години държавата България съществува и се развива като народът ù (славяните) са вярвали в своя бог Перун се е наложило едно радикално решение от страна на българският владетел  Борис I. (Михаил) да покръсти народът си в християнска религия и избегне упреците, че той е езичник и представлява по-долна ръка народ.
С това си решение Борис (Михайл), по най-жесток път е постигнал целта си в 865 г. от н.е. да обедини и заздрави единството на разно-вярващия народ.
Жертва на това насилствено покръстване са станали 52-ма боляри и близките им, като са избити по нареждане на Борис I(Михаил). Дори се е стигнало до там, че престолонаследникът Владимир – Расате, син на Борис I(Михаил) е бил ослепен с нажежено желязо, защото той направил опит да отхвърли покръстването от християнска вяра. Тъй като християнството по своята същност е юдеизъм (еврейска вяра).
От библията се знае , че Иисус Йосифов (Христос) е обрязан, а по произход  „народност” е евреин-юдеин.
                               
На стр. 263 от библията „Раждането на Йисус Йосифов Христос” пише: „На осмия ден след раждането на детето Мария и Йосиф  го завеждат, да го обрежат. (стр.265, ред 10 от горе-надолу) – цитатът продължава „както им беше казал ангелът, те го нарекоха Иисус”.
По-нататък  в  библията  пише  как  Йоан  кръстителят – също е евреин – е 
кръстил и Иисус във водите на река Йордан.
    
Уважаеми, читателю, аз съм атеист, но съвсем безпристрастно съобщавам, че обрядът „обрязване” на децата от мъжки пол е характерен за мюсюлманите и трябва да се знае, че най-голямата мюсюлманска държава в света е Индонезия. ( Мюсюлманин от турски „musulman” е изповядване на мохамеданството).

Българите не се обрязват, ние вярваме в християнството, чийто месия е обрязан евреин-юдеин. (Вярата на евреите-юдеи е юдаизъм, а официалният език е иврит).
Желая читателят да знае и това, че в 1054 г. от н.е. християнската църква с център Константинопол (Цариград – Истамбул) се разцепва: източно-православни християни с център Константинопол и западни християни „католици” с център Рим. Има една трета част християни които са протестантите. Тези християни са били  против  робството (експлоатацията) на онеправданите бедняци, затова са получили това име – протестанти.
Към източно-православните християни спадаме ние българите, сърбите, македонците, арменците, украинците и руснаците.
Между източно-православните  християни и западните католици „в България има доста католици” има една съществена разлика в извършването на кръстенето: източно-православните християни се кръстят по следния начин: три свити на едно място пръсти – палец, показалец и среден, като кръстенето започва от челото, пъпа, дясна гърда, лява гърда (сърцето), а католиците правят същото движение,  но завършват на дясната гърда. Това е първата ни разлика.
От години насам католиците се стремят да накарат източно православните християни да приемат правилата на католицизма и това се вижда съвсем ясно.
Всички знаем, че папата беше полски католик и затова, че календарът на българите се замени от юлиански с грегориански, всички празници са католически по своята същност.
Това е втората ни разлика и никой не се и никой не се противопоставя. Единствено  руснаците  възразяват на католическата  експанзия. Сърбите също.
По юлианския календар се водят македонци, украинци и арманци.
Искам да посоча още един факт на католическата експанзия. В 1605 г. от н.е.  в Германия, която е католическа по вероизповедание в гр. Страстбург за пръв път е отрязано елхово дърво и е направена елха за коледа – 24-ти декември – бъдни вечер. Този католически обичай е възприет  по цял свят от християните. Ние източно православните християни също сме станали неволно католически последователи и не възразяваме.
Изминали са 1139 години от насилственото покръстване на народа ни и в съзнанието на десетки поколения се е загнездила вярата в Иисус Йосифов /Христос/ от Назарет – днешните земи на Палестина,  където / както посочих по-напред в изложението си, се е създала новата еврейска държава/ и тази вяра ще продължи да съществува в бъдеще, но нека католицизмът остави миряните сами да се самоопределят и българската патриаршия да не пада на колене, а да проповядва източно православното християнство.
На нас еврейското вярване ни е наложено насила, но ние не сме юдеи.
Прости ми, читателю, аз не пиша всичко това, за да подтикна народите към вражда, нито искам вярващите в Иисус Йосифов /Христос/ да се отрекат от вярата си, но такава е истината според Библията.
Човекът е така устроен, че винаги се е страхувал от нещо: огън, вода, гръм, дори от НЛО, но нека да учим подрастващото поколение да вярва в собствените си сили и възможности, а не в песнопенията на лицемерието. „Моли се, търпи и ще си спасиш душата.” Нека да се вярва в науката, която отваря прозореца към Космоса. Да се вярва в природните закони. Библията е твърдение на евреите и написаното там е, за да държи в подчинение, страх и идолопоклонничество, защото духовенсвото е мощно средство и то държи в ръцете си хората и ги манипулира така хитро, че вярващите във всевишния го правят да се пренесе в жертва тялом и духом.
Нека подрастващото поколение да расте чисто, здраво, умно, работоспособно и да гради живота си без молитви и вярвания в изми-слени неща. Бъдещето на човечеството е в задълбоченото изучава-не на това, което науката открива и само това ще сложи ред, мир и спокойствие на планетата Земя!  

 © автор: Желязко Желев    


Публикуване на коментар