събота, 13 септември 2014 г.

ПОЧТИ ВСИЧКО СЕ ПРОДАВА...

Почти всичко се продава...
Най-вече
по време на избори.Публикуване на коментар