понеделник, 15 септември 2014 г.

ИЗКУСТВО

Когато се трепеш за хляба насъщен,
омразата става единствено чувство.
Когато си вечно сърдит и намръщен,

Когато ти казват да траеш без ропот
е всеки протест е прахосан напусто,
когато си сам във дома, безработен,
върви, че мисли за изкусво!

Когато те стягат хиляда каиша
и хапеш със зъби напукани устни,
и ти е трудно дори и да дириш,
върви, че мисли за изкуство!


автор: Ники КОМЕДВЕНСКА


Публикуване на коментар